Περιοχή Πελατών

Ερωτήσεις

Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;


Το bulk sms είναι μια ευέλικτη λύση επικοινωνίας, η οποία μπορεί να υιοθετηθεί από μεγάλο εύρος των κλάδων της αγοράς αλλά και από ιδιώτες. Πιο αναλυτικά, μαζικές αποστολές sms μπορούν να πραγματοποιήσουν:


  •     Εμπορικά καταστήματα
  •     E-shops
  •     Εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων
  •     Τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμοί
  •     Εκπαιδευτικοί οργανισμοί και κέντρα εκπαίδευσης
  •     Εταιρείες με χώρους εστίασης,  διασκέδασης και ψυχαγωγίας
  •     Πολιτικά κόμματα – Δήμοι – Βουλευτές
  •     Διάφοροι σύλλογοι και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  •     Υπηρεσίες υγείας, ομορφιάς και περιποίησης
  •     Ιδιώτες
1.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?
2.Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην εισαγωγή επαφών με αρχείο Εxcel ;
3.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
4.Γιατί smsmarketing.biz ;
5.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
6.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarketing.biz ;
7.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
8.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
9.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
10.Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;
11.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
12.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
14.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
15.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarketing.biz ;
16.Τι είναι το bulk SMS ;
17.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
18.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarketing.biz ;