Περιοχή Πελατών

Ερωτήσεις

Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;


Ανάλογα με το σκοπό και το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε  υπάρχει ποικιλία όσον αφορά το είδος του bulk sms.
 
Η πλατφόρμα smsmarketing.biz έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στον χρήστη τις παρακάτω επιπλέον μορφές bulk sms:
  • Για να απευθυνθούμε μεμονωμένα στον κάθε χρήστη υπάρχει η δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένου (personalized) sms, συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο το όνομα, το επώνυμο ή άλλο στοιχείο που αφορά τον αποδέκτη.  Το προσωποποιημένο sms συμβάλλει στην 100% εξατομικευμένη (customized) επικοινωνία με τον παραλήπτη.
  • Για να πραγματοποιήσουμε μετρήσιμη sms campaign, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής κωδικοποιημένου sms, συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο μεταβλητή που είτε διαφοροποιείται ανά παραλήπτη είτε μπορεί να είναι μοναδική.


Το κωδικοποιημένο sms συμβάλλει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών sms marketing.1.Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην εισαγωγή επαφών με αρχείο Εxcel ;
2.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?
3.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
4.Γιατί smsmarketing.biz ;
5.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
6.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarketing.biz ;
7.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
8.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
9.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
11.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
12.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
13.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
14.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
15.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarketing.biz ;
16.Τι είναι το bulk SMS ;
17.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
18.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarketing.biz ;