Περιοχή Πελατών

Ερωτήσεις

Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?


Και στις 2 περιπτώσεις αναφερόμαστε στην αποστολή ενός μηνύματος σε πολλαπλούς παραλήπτες.
Η διαφορά της μαζικής αποστολής με την καμπάνια είναι ότι στην πρώτη περίπτωση συντάσσουμε το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε την ίδια στιγμή και το αποστέλλουμε μαζικά σε οποιαδήποτε λίστα παραληπτών έχουμε δημιουργήσει πιο νωρίς, χωρίς την δυνατότητα εκ νέου προγραμματισμού του ίδιου μηνύματος.

Στην δεύτερη περίπτωση της αποστολής καμπάνιας, μπορούμε να δημιουργούμε μια σειρά από μηνύματα τα οποία και αποθηκεύουμε ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε και να αποστέλλουμε καμπάνιες με προκαθορισμένα μηνύματα άμεσα, να διαχειριζόμαστε πολλαπλές αποστολές χωρίς την ανάγκη σύνταξης του κειμένου και αποστολής την ίδια στιγμή, να επαναπρογραμματίζουμε ήδη απεσταλμένα μηνύματα κοκ να αποστέλλουμε όλα τα παραπάνω σε λίστες παραληπτών που έχουμε δημιουργήσει.

2.Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην εισαγωγή επαφών με αρχείο Εxcel ;
3.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
4.Γιατί smsmarketing.biz ;
5.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
6.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarketing.biz ;
7.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
8.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
9.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
10.Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;
11.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
12.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
13.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
14.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
15.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarketing.biz ;
16.Τι είναι το bulk SMS ;
17.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
18.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarketing.biz ;