Περιοχή Πελατών

Ερωτήσεις

Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;


Η υπηρεσία HLR Lοοk Up παρέχει τα εξής: 
  • Εξακρίβωση εγκυρότητας των αριθμών της λίστας επαφών σας
  • Εξακρίβωση πραγματικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας που ανήκει ένας αριθμός
  • Έλεγχος φορητότητας του αριθμού
Η υπηρεσία HLR Look Up είναι χρεώσιμη.
Βάσει των δυνατοτήτων που προσφέρει, συμβάλει σε ακριβές φιλτράρισμα των λιστών επαφών σας και ελαχιστοποιεί ενδεχόμενα κόστη μελλοντικών αποστολών sms.1.Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην εισαγωγή επαφών με αρχείο Εxcel ;
2.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?
3.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
4.Γιατί smsmarketing.biz ;
5.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
6.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarketing.biz ;
8.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
9.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
10.Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;
11.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
12.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
13.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
14.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
15.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarketing.biz ;
16.Τι είναι το bulk SMS ;
17.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
18.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarketing.biz ;